img1451
Img1499Slideshow
Img1499Slideshow
Img1500Slideshow
Img1501Slideshow
Img1502Slideshow
Img1503Slideshow
Img1504Slideshow
Img1505Slideshow
img1451
Informatie voor actieve leden

INTERN REGLEMENT & GEDRAGSCODE

Inschrijving en verzekering

 • Alleen leden die tijdig hun lidgeld betaald hebben mogen op de judomat komen. Bij betaling op datum van of na verval van de geldigheidsduur, kan je pas de eerstvolgende training na de betalingsdag meetrainen;
 • U bent verzekerd tegen ongevallen, exclusief de opleg van de mutualiteit;
 • Medische kosten die niet door de mutualiteit en/of de verzekering terugbetaald worden kunnen niet verhaald worden op de judoclub;
 • Het bestuur houdt zich het recht voor om op een gemotiveerde wijze een inschrijving te weigeren of te herroepen.

Gedrag en voorkomen

 • Respect voor eenieder is een basisvereiste, dit betekent ondermeer dat iedereen met iedereen traint en sportief gedrag vertoont op de mat en daarbuiten;
 • Jouw judopak is net en in goede staat;
 • Je verzorgt jouw lichamelijke hygiëne en hebt kortgeknipte nagels;
 • Het dragen van juwelen, ringen en elk hard voorwerp is ten strengste verboden;
 • De verworven judokennis mag buiten de judozaal nooit gebruikt worden, met uitzondering van gevallen van wettelijke verdediging;

Instructies voor de ouders en bezoekers

 • Je brengt jouw kinderen tijdig binnen en ook niet te vroeg: ze blijven onder jouw toezicht zolang er geen trainer op de mat staat. Je komt ze ook tijdig ophalen;
 • Je wordt gevraagd jouw kind niet te vergezellen in de kleedkamers. Indien jouw kind zich niet zelfstandig kan omkleden gebeurt het omkleden thuis;
 • Je wordt gevraagd geen telefoongesprekken te voeren in de zaal of de les op andere wijze te storen;
 • Je geeft geen instructies aan jouw kind dat op de judomat staat, of komt niet tussen bij eventuele voorvallen, dit is de taak van de trainers!

Algemeen

 • Dit reglement kan te allen tijde gewijzigd of aangevuld worden door het bestuur;
 • Eventuele wensen, opmerkingen of klachten kunnen aan de bestuursleden of trainers gemeld worden, of via het onderstaand e-mail adres.

EXAMENREGLEMENT

Aanwezigheidskaart

 • Voor de start van de training dient de kaart afgegeven te worden;
 • Indien je je kaart vergeten hebt, geef je je naam door aan het secretariaat;
 • Indien je je kaart niet afgeeft of je naam niet doorgeeft, kan je geen stempel krijgen voor deze training;
 • Als je door verlies een nieuwe kaart moet hebben, vragen wij hier 1€ voor.

Examen

 • Je kan pas deelnemen op het moment dat je het vereiste aantal lessen of stempeltjes hebt, EN indien de trainer vindt dat je daar voldoende kennis voor hebt;
 • Er worden 4 voorbereidende lessen gegeven voor elk examen. Hierbij zullen meestal twee trainers op de mat staan zodat de voorbereiding optimaal kan verlopen;
 • Indien je oefent voor de overgang van een gordel vanaf groen, zijn er 2 extra voorbereidende lessen voorzien voorafgaand aan de 4 voorbereidende lessen voor het oefenen van de kata's;
 • Als je examen gaat doen kunnen voor de voorbereidende lessen steeds technieken gevraagd worden aan de trainer. Deze worden dan opgenomen in de training. Maak hier gebruik van!
 • Als je niet slaagt voor een examen tellen de aanwezigheidsstempels niet meer mee tot het volgende succesvolle examen;
 • OPGELET: Wie zonder geldige reden afwezig is op het examen kan pas de volgende keer opnieuw deelnemen!
 • Je kan maximum 10 lessen (of stempeltjes) meenemen bij overgang van kleur van gordel
 • Een nieuwe gordel kan gekocht worden bij het clubsecretariaat (gekleurde streepjes krijg je).

GDPR & SGOG

SGOG

Onze judoclub hecht veel belang aan de veiligheid op de mat en naast de mat. Dit omhelst ook jouw integriteit. Judo is een contactsport maar dit houdt geenszins in dat ongeoorloofd contact kan. Je mag van de judoka's en de trainers een onberispelijke houding verwachten.
We onderschrijven dan ook ten volle de 3 pijlers van de Vlaamse Judofederatie rond ethisch sporten:

 • Individuele of persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele);
 • fair play;
 • sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

Mocht je toch geconfronteerd worden met ongeoorloofd gedrag die je fysieke of psychische integriteit schaadt of in gevaar brengt, kan je een mail sturen naar info@goshin.be of je wenden tot club-API's (Aanspreek-Punt Integriteit) Laurence of Andrea aan het secretariaat. Zij zullen jouw klacht ontvangen en met jou zoeken naar een gepaste oplossing.
In ernstige situaties wordt de voorzitter van de judoclub hier van op de hoogte gesteld. Dit zal pas gebeuren nadat je hiervan op de hoogte bent gesteld. Je kan steeds vragen om de klacht anoniem te melden aan de voorzitter van de judoclub of je kan zelf het gesprek aangaan.

Mocht je je niet gehoord voelen met je klacht, kan je je ook wenden tot de API van de Vlaamse Judofederatie (judo@ethischecommissie.com). Daarnaast kan je ook steeds bellen naar de hulplijn 1712: ervaren hulpverleners geven je informatie en advies of kunnen je helpen met een goede doorverwijzing.

laatste aanpassing: 16/08/2020
Terug naar de eerste pagina